woensdag, 27. februari 2008 - 12:01

Lucia de B. krijgt geen straf-onderbreking

Den Haag

De Staatssecretaris van Justitie heeft op goede gronden Lucia de B. geweigerd strafonderbreking te verlenen. Tot dit oordeel komt de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in haar uitspraak van 26 februari 2008.

Tegen deze weigering had Lucia de B. beroep ingesteld. Zij is tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens meervoudige moord en is sinds december 2001 gedetineerd. Zij had strafonderbreking verzocht vanwege de mogelijke herziening van haar strafzaak en haar medische situatie.

Tijdens de behandeling van haar beroep tegen de weigering van strafonderbreking is door haar advocaat een nieuwe grond aangevoerd. Het ging om opname in een kliniek ter revalidatie na de beroerte die zij gedurende haar detentie kreeg. De beroepscommissie constateert dat een dergelijke behandeling ook in het kader van de detentie kan plaatsvinden en dat de directeur van de penitentiaire inrichting daarover, geadviseerd door de inrichtingsarts, een beslissing moet nemen. Haar advocaat heeft de directeur hierom inmiddels verzocht.
Provincie:
Tag(s):