woensdag, 12. maart 2008 - 9:37

Maasduinen uitgebreid met 12 hectare bosgebied

Velden

Deze winter heeft Stichting het Limburgs Landschap ruim 12 hectare nieuw bos geplant in Nationaal Park De Maasduinen. Dit is ongeveer te vergelijken met een oppervlakte van 24 voetbalvelden. Hiervoor waren bijna 60.000 bomen en struiken nodig.

De bosaanleg is verdeeld over 3 locaties op en om Landgoed de Hamert.
Aan de oostzijde van De Hamert is een bosstrook aangeplant bij het Heerenven om de overgangen van natuurgebied naar het kassengebied Tuindorp landschappelijke te verfraaien. De grote nieuwe parkeerplaats voor de Hamert, aan de Walbeckerweg is door aanplant van bomen en struiken landschappelijk ingepast. Tevens is de smalle bosstrook langs het Geldernsch-Nierskanaal met een struweelzone versterkt. Iets verder oostelijk aan de Walbeckerweg is een aantal voormalige landbouwpercelen met bos beplant. Deze bosaanplant vormt een belangrijke verbinding tussen de natuurgebieden Landgoed de Hamert en Dorperheide.

Veel van de, in het verleden voor houtproductie, aangeplante bossen bestaan maar uit een of enkele soorten. In het Maasduinengebied is dat vooral den. Oorspronkelijk had het Maasduinengebied een bos dat uit meerdere boom- en struiksoorten bestond.
Provincie:
Tag(s):