maandag, 2. juni 2008 - 13:17

Maassen gaat vernielde camera vergoeden

Amsterdam

Theo Maassen heeft een persbericht uitgestuurd naar aanleiding van het fototoestel-incident op 31 mei tijdens het Amsterdam Comedy Festival. Hij laat daarin weten dat er contractueel is vastgelegd met de organisatie van het Festival dat er alleen gefotografeerd zou worden na schriftelijke toestemming van de artiest. "Die toestemming heb ik niet gegeven, omdat ik fotograferen tijdens het optreden, al of niet met flits, als buitengewoon storend ervaar."

"Vlak vóór mijn optreden heeft een vertegenwoordiger van de organisatie mij verzekerd dat de fotograferende pers was ingelicht dat er niet gefotografeerd mocht worden. Ten overvloede verzocht ik de presentator in zijn aankondiging de mensen in de zaal mede te delen dat ze niet mochten fotograferen.

Ik ging er dan ook van uit dat overduidelijk was dat er geen foto's in de zaal mochten worden gemaakt.

Toen dat vervolgens toch gebeurde, leek het voor mij of iemand mijn optreden moedwillig saboteerde, zowel voor mij als voor het publiek. Wat er vervolgens gebeurde, betreur ik zeer, helemaal nu ik weet dat de fotografe niet duidelijk geïnstrueerd is. Samen met de organisatie zullen we de camera aan de fotografe vergoeden."
Categorie:
Tag(s):