dinsdag, 8. april 2008 - 17:11

Maastricht betrekt burgers bij meningvorming ENCI-vergunning

Maastricht

De gemeente Maastricht wil de burgers van de stad actief betrekken bij de meningvorming over de nieuwe Enci-vergunning. De gemeente Maastricht heeft een adviserende rol in het besluitvormingsproces van de Provincie inzake de ontgrondingvergunning van de ENCI. Naar verwachting zal de Enci in mei de vergunningaanvraag bij de Provincie indienen. De gemeente moet dan voor de zomer een advies afgeven aan de provincie over de vergunningaanvraag.

Gezien het grote belang van het Enci-dossier in al zijn facetten voor de stad Maastricht, hecht de gemeente grote waarde aan een volwaardige en zorgvuldige invulling van deze adviesrol. Het advies van de gemeente Maastricht zal, op basis van de uitgangspunten zoals vastgelegd in het gemeentelijk bestuursakkoord, tot stand komen middels een zorgvuldig en uitnodigend communicatie-en inspraakproces. Thema’s waarover de mening van de burgers wordt gevraagd zijn met name; looptijd van de vergunning, kansen voor (alternatieve) werkgelegenheid en herinrichting van de groeve na het stoppen van de afgravingen. Het college van BenW wil in de maand mei verschillende activiteiten ontplooien om de burgers te informeren over de vele facetten van het ENCI-dossier en de meningen te peilen. In een korte film wil de gemeente diverse organisaties en belangengroeperingen aan het woord laten. Die
film wordt vanaf half mei op TV Maastricht vertoond. Zaterdag 24 mei wordt een informatiemarkt georganiseerd waarin diverse partijen hun standpunten kenbaar kunnen maken. Ook wordt aandacht besteed aan ideeën over de toekomstige invulling van de groeve, zowel tijdens de informatiemarkt als tijdens een aparte informatieavond op 22 mei. Om meningen te peilen wil de gemeente een enquête houden onder het stadspanel en via internet. Nadere informatie over de verschillende activiteiten volgt binnenkort.

Op 19 en 27 mei zal naar verwachting de gemeenteraad van Maastricht discussiëren over het burgerinitiatief inzake de Enci. Het uiteindelijk advies dat de gemeente Maastricht de provincie zal doen toekomen zal worden gebaseerd op de resultaten van alle bovengenoemde activiteiten.
Provincie:
Tag(s):