donderdag, 18. september 2008 - 22:41

Maastricht en Malta werken samen aan culturele hoofdstad 2018

De Maastrichtse cultuurwethouder Jean Jacobs heeft donderdagmiddag in Malta een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de plaatselijke organisatie van de Culturele Hoofdstad. In de overeenkomst staan afspraken over samenwerking op het gebied van cultuur en kennisoverdracht. Dit betekent dat de komende 10 jaar een brede uitwisseling zal plaatsvinden op het terrein van ondermeer podiumkunsten, archeologie, beeldende kunst, muziek en volkscultuur. De overeenkomst loopt tot en met 2018, wanneer Malta en Nederland aan de beurt zijn om elk een Europese Culturele Hoofdstad te leveren. De samenwerking gaat van start op voorwaarde dat de Maastrichtse gemeenteraad op 16 december officieel het jawoord geeft aan de kandidatuur voor Europese Hoofdstad.

Het verdrag werd van Maltezer zijde getekend door voorzitter Adrian Mamo van de ‘Council for Culture and Arts’; dit is de organisatie, die namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, zorgt voor de uitvoering van het culturele beleid.

Als eerste concrete voorbeeld voor samenwerking is gesproken over gezamenlijke activiteiten bij de viering van het 20-jarig bestaan van de Verdragen van Maastricht en Malta in 2012 en het 25 jarig bestaan in 2017. Net als in Maastricht is ook op Malta in 1992 een Europees verdrag gesloten. In dit verdrag worden regels afgesproken over het behoud van archeologische bodemvondsten.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst viel samen met het Jaarcongres van de Europese organisatie van archeologen. Tijdens dit congres hebben Maastrichtse archeologen verteld over de aanpak van grensoverschrijdende problemen bij archeologisch opgravingen in Lanakerveld.
Provincie:
Tag(s):