zaterdag, 20. september 2008 - 22:15

Maastricht gaat drugsaanpak intensiveren

Maastricht

Een analyse van het aantal geweldsincidenten in Maastrichte buurten City, Boschstraatkwartier, Jekerkwartier, Kommelkwartier en het Statenkwartier leert dat de onveiligheid in die buurten door de incidenten niet toeneemt. De recente schietpartij in de Kleine Gracht wordt gezien als een op zichzelf staand incident. De politie doet hier verder onderzoek naar. De aanpak van drugsgerelateerde overlast wordt in de komende maanden geïntensiveerd, meldt de gemeente Maastricht.

Drugsgerelateerde overlast is nog altijd een groot probleem in Maastricht en zorgt op plaatsen voor gevoelens van onveiligheid. Het straatbeeld is mede bepalend voor het gevoel van overlast. Om de overlast te beperken loopt het proces van de spreiding van coffeeshops (Operatie Coffeecorner). Daarnaast is de politie bezig met de uitvoering van het project NOMEN. In dit project is aan 167 personen een verwijderingsbevelopgelegd en hebben 116 personen een gebiedsontzegging gekregen. Verder is in 2008 de aanpak van drugspanden geïntensiveerd en zijn er 11 woningen aangepakt (Damoclesregeling).

Het lopende project NOMEN wordt in oktober omgevormd tot het project BorderlineS. Hierin zal een intensivering plaatsvinden van de drugsrunneraanpak, met name het centrum van Maastricht. Naast een intensivering in politiecapaciteit wordt gezocht naar samenwerking met de Marechaussee. Deze groep medewerkers krijgt o.a. de beschikking over ANPR-apparatuur (herkenning kenteken) en een verbeterde informatiehuishouding. Daarnaast wordt de Euregionale samenwerking verbeterd. Verder zal het drugsmeldpunt nog dit jaar operationeel zijn. Het Rijk heeft € 900.000,= subsidie beschikbaar gesteld voor dit project. Ook zal de wijkagent een nadrukkelijker rol krijgen in de buurt.

Tenslotte wordt in de zogenoemde “Vogelaar�buurten een plan van aanpak opgesteld over de werking van het Britse model “Safer Neighbourhoods� op de schaal van de buurten in Maastricht. Dit wordt in heel Maastricht geïmplementeerd.
Provincie:
Tag(s):