donderdag, 12. juni 2008 - 18:37

Maastricht in gesprek met België en Eijsden over Coffeecorner

Maastricht

Maastricht wil serieus ruimte bieden aan de dialoog die op gang is gekomen met België en de buurgemeente Eijsden over de drugsoverlast in de grensregio. Deze dialoog moet uiteraard een concreet resultaat opleveren, namelijk oplossingen voor die drugsgerelateerde overlast in de regio. Daarom blijven de plannen voor drie ‘CoffeeCorners’ (bundeling van 2 of 3 coffeeshops op één locatie aan de stadsrand) vooralsnog onverkort gehandhaafd. Wel trekt de gemeente Maastricht het versnellingsplan in om tijdelijk 7 coffeeshops te verplaatsen, vooruitlopend op de definitieve CoffeeCorners, zo maakte burgemeester Gerd Leers vandaag bekend.

Een belangrijke reden om af te zien van de tijdelijke CoffeeCorners is de dialoog die recentelijk op gang is gekomen met buurland België en buurgemeente Eijsden, en de steun vanuit Den Haag. Uit die dialoog spreekt bereidheid om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de regionale drugsproblematiek.

Belangrijk onderdeel in de Nederlands-Belgische dialoog is een onderzoek door de hoogleraren Fijnaut (Universiteit Tilburg) en De Ruyver (Universiteit Gent). Zij brengen de aard en omvang van de drugsgerelateerde markt in de Euregio Maas-Rijn in beeld, en doen aanbevelingen over mogelijkheden voor politiesamenwerking en afstemming van de verschillende nationale strategieën. De verschillen in nationale wetgevingen en gedoogcriteria zijn namelijk de belangrijkste oorzaak van de overlast in de regio, die in een kreukelzone tussen drie wetgevers terecht is gekomen.

Ook met buurgemeente Eijsden wordt nadrukkelijk overleg gevoerd. Maastricht heeft een handreiking gedaan om te experimenteren met één CoffeeCorner aan de zuidrand. De beide gemeenten zijn momenteel in gesprek over de totale gebiedsontwikkeling aan weerszijden van hun gemeentegrens (omgeving A2 / Gronsveld / Maastricht-Zuid) en zal daarin ook de locatie voor een CoffeeCorner betrekken.

Een derde recente ontwikkeling is de morele en financiële steun van de Nederlandse regering voor de drugsoverlast in Zuid-Limburg. Met het beschikbaar stellen van bijna een miljoen euro per jaar laat de Minister van Binnenlandse Zaken zien dat het haar menens is met de harde aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit.
Provincie:
Tag(s):