donderdag, 17. april 2008 - 19:24

Maastricht ondertekent overeenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid

Den Haag

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft donderdag 17 april in Den Haag samen met wethouder Jacques Costongs van Maastricht en nog elf andere wethouders van grote tot middelgrote steden in Nederland een koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid ondertekend.

De overeenkomst moet bijdragen aan een betere sociale acceptatie van homoseksualiteit onder de Nederlandse bevolking en aan een krachtige bestrijding van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen. Hiervoor is per koplopergemeente een bedrag van 75.000 euro beschikbaar. De twaalf steden zijn: Nijmegen, Tilburg, Amersfoort, Deventer, Enschede, Groningen, Lelystad, Leeuwarden, Maastricht, Leiden, Zwolle en Arnhem.

De koploperovereenkomst vloeit voort uit de nota ‘Gewoon homo zijn’, waarin het kabinet het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van 2008 tot en met 2011uiteenzet. Begin maart tekenden de wethouders van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) ook al een koploperovereenkomst.

Maastricht is de enige koplopergemeente in Limburg. Wethouder Jacques Costongs geeft aan dat de ondertekening van de koploperovereenkomst in Den Haag past in het diversiteitsbeleid van Maastricht. Het kost de gemeente verder geen extra geld. Integendeel, Maastricht krijgt over een periode van 4 jaar totaal € 75.000,00 van de rijksoverheid in het kader van deze overeenkomst. Met het COC Limburg is gesproken hoe een en ander zal worden uitgevoerd in Maastricht.
Provincie:
Tag(s):