dinsdag, 28. oktober 2008 - 9:23

Maastricht organiseert conferentie over gedoogbeleid

Maastricht

In de 3e week van november organiseert de gemeente Maastricht,
in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een conferentie over de toekomst van het gedoogbeleid in Nederland. De criminoloog professor Cyril Fijnaut heeft inmiddels zijn medewerking bij dit initiatief toegezegd.

De grensgemeenten hebben in toenemende mate te maken met drugstoerisme en de overlast die hiermee gepaard gaat. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan het feit, dat op internationaal niveau het beleid niet is afgestemd. Gemeenten worden hierdoor gedwongen individueel maatregelen te bedenken om de overlast te bestrijden, hetgeen leidt tot afschuiven en het verplaatsen van de overlast. Vorige week nog maakten de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom bekend de coffeeshops in hun stad te sluiten, wegens de overlast van het drugstoerisme.

Alle Nederlandse gemeenten en in het bijzonder de grensgemeenten zijn uitgenodigd voor de conferentie. Het doel van de conferentie is om in onderlinge gedachtewisseling te komen tot een gezamenlijk standpunt, dat vervolgens zal worden aangeboden
aan het kabinet.
Provincie:
Tag(s):