maandag, 7. januari 2008 - 21:53

Maastricht UMC+ officieel van start

Maastricht

In Maastricht is maandag officieel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) van start gegaan. De samenwerking tussen het academisch ziekenhuis (azM) en de universiteit Maastricht (UM) werd bezegeld door de handtekeningen van de bestuursvoorzitters van de universiteit en het azM, Jo Ritzen en Guy Peeters, en de decaan van de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Harry Hillen.

De naam Maastricht UMC+ staat nog niet vast. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven waarmee medewerkers en studenten van beide instellingen zich kunnen uitspreken over de naamgeving.

Het Maastricht UMC+ beoogt verdere versterking van de strategische samenhang en verhoogde efficiency. Inhoudelijk stond de samenwerking tussen de universiteit en het ziekenhuis op basis van het onderzoeksplan “Focus en Ketens� al goed op de rails. Daar wordt nu aan toegevoegd dat afwegingen voor de toekomst over onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg plaats vinden aan één bestuurstafel. Dat bevordert de slagvaardigheid.

Door de nauwere samenwerking wordt kennis sneller en efficiënter uitgewisseld, met een directere vertaling van onderzoeksresultaten in de patiëntenzorg. De samenwerking leidt bovendien tot nieuwe kansen voor het verwerven van onderzoekssubsidies. De eerste contouren zijn al duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld in de samenwerking in technologische topinstituten zoals CTMM (Centre for Translational Molecular Medicine), Parelsnoer, BMM (Biomedical Materials) en TI Pharma.

De grotere slagvaardigheid binnen het Maastricht UMC+ heeft uiteindelijk één doel: verbetering van de zorg voor de patiënt. Daarin is, door een aantal ontwikkelingen, in toenemende mate sprake van geïntegreerde zorg. Het traditionele onderscheid tussen behandeling en preventie (cure en care) en intramurale en extramurale zorg vervaagt steeds meer. Stonden in het verleden alleen ziekte en afwijking centraal, tegenwoordig zijn ook gezondheid en gezondheidsrisico’s belangrijke punten in de zorg.

Het Maastricht UMC+ is nationaal en internationaal uniek in haar profilering. Dat blijkt al uit de toevoeging van de ‘plus’ in de naamgeving, die staat voor de integratie van geneeskunde én gezondheidswetenschappen in de zorgketen. Daarmee speelt het Maastricht UMC+ duidelijk in op de gezondheidszorg van de toekomst. Die richt zich immers niet alleen op patiënten, maar ook op genetische aanleg, leefstijl en omgevingsfactoren. Dat vraagt om een ketenbenadering van zorg, die begint bij preventie en public health en via diagnose en behandeling doorloopt tot en met reïntegratie na ziekte. Verder onderscheidt Maastricht UMC+ zich ook in de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak in onderwijs en onderzoek en waarborgt de koppeling van onderwijs, onderzoek en zorg ook de continuïteit in de zorgketen.

Maastricht UMC+ is inmiddels het achtste UMC in Nederland. De belangrijkste winst van de vorming van universitaire medische centra zit in de toegenomen strategische samenhang. De toebedeling van middelen en de benoeming van sleutelfiguren gebeuren niet langer vanuit aparte visies op onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg, maar vanuit een integrale en samenhangende strategie.
Provincie:
Tag(s):