donderdag, 3. april 2008 - 13:17

'Maastricht voert onderzoeksplicht onvoldoende uit'

Maastricht

De gemeente Maastricht voert de in de wet vastgelegde verplichtingen om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, onvoldoende uit. Dit concludeert de Rekenkamer Maastricht in haar vandaag gepubliceerde rapport “ De uitvoering van de onderzoeksplicht naar doelmatigheid en doeltreffendheid�.

In de Gemeentewet is (in artikel 213a) vastgelegd dat elke gemeente onderzoek moet doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door haar gevoerde beleid. Ook is daarin vastgelegd dat het College aan de Raad schriftelijk verslag dient uit te brengen van de resultaten. De Gemeenteraad van Maastricht heeft in 2003 een verordening vastgesteld waarin is bepaald dat vooraf onderzoeksplannen moeten worden opgesteld waarin wordt aangegeven wat wordt onderzocht, de onderzoeksmethode, de verwachte doorlooptijd etc. De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan deze in de wet en verordening vastgelegde verplichtingen.

In reactie op het rapport geeft het College aan dat in de toekomst beter invulling aan de onderzoeksplicht zal worden gegeven.
Provincie:
Tag(s):