dinsdag, 23. september 2008 - 21:30

Maastricht wil beëindiging mergelwinning Enci in 2015

Maastricht

De Gemeente Maastricht is voorstander van beëindiging van mergelwinning in de Sint Pietersberg door ENCI per 1 januari 2015. De gemeente zal zich samen met de ENCI, Provincie, LIOF en andere bedrijven inspannen om de werkgelegenheid die hierdoor wegvalt te waarborgen.

Voor wat betreft de afwerking van de groeve is de gemeente voorstander om het plan Verborgen Valleien (natuurontwikkeling met recreatief medegebruik) als leidraad te hanteren. De gemeente wil graag het voortouw nemen in de uitwerking van de afwerkingplannen van de groeve. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies van het college van B en W aan de Provincie Limburg inzake de aanvraag ontgrondingenvergunning van de ENCI tot 2020. De gemeente Maastricht hecht grote waarde aan haar adviserende rol in het
besluitvormingsproces van de Provincie. De gemeenteraad van Maastricht bespreekt dit advies op 21 oktober a.s.
Provincie:
Tag(s):