dinsdag, 24. juni 2008 - 15:14

Maastrichtenaren positief tegenover windturbines op bedrijventerrein

Maastricht

Het merendeel van de Maastrichtse bevolking staat positief tegenover het plaatsen van windturbines op de bedrijventerreinen Lanakerveld en Beatrixhaven. Daarnaast vindt nagenoeg iedereen het gebruik van duurzame energie belangrijk. Dit blijkt uit een schriftelijke en digitale meningspeiling, die de gemeente Maastricht heeft gehouden, onder een representatief deel van de Maastrichtse bevolking.

Volgens de ondervraagden zijn de meest positieve aspecten van windenergie het ontbreken van CO2-uitstoot en het feit dat windenergie een onuitputtelijke energiebron is. Het meest genoemde negatieve aspect is de verstoring van het landschap. De meningspeiling is gehouden om draagvlak te meten voor windmolens in de stad Maastricht.

Volgens verantwoordelijk wethouder Wim Hazeu vormt de positieve uitslag van de meningspeiling een verdere stap vooruit in de realisatie van de windmolens in Maastricht. Het college van Maastricht wil forse stappen zetten om als stad een bijdrage te leveren in het tegengaan van de klimaatverandering. Zo wil de gemeente in 2020 een reductie van 20% CO2- uitstoot realiseren en in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken wil de gemeente inzetten op zowel het besparen van energie als het gebruiken van duurzame energie. Het realiseren van een windmolenpark is een van de concrete kansen om aan deze doelstelling een bijdrage te leveren.

De Gemeente Maastricht wil nu op basis van de positieve uitslag van de meningspeiling een studie uitvoeren naar de landschappelijke inpassingmogelijkheden van de windmolens op de betreffende locaties. In de studie worden minimaal 3 windturbines in Lanakerveld en minimaal 6 windturbines in de Beatrixhaven ingepast.
Provincie:
Tag(s):