donderdag, 24. januari 2008 - 11:34

Maatregelen Kanaleneiland in versnelling

Utrecht

De gemeente Utrecht voert een aantal maatregelen uit het wijkactieplan ‘Kanaleneiland Leert’ en andere plannen versneld door om zo eerder resultaten te boeken en de wijk vooruit te helpen. Gisteravond besprak wijkwethouder Marka Spit het Versnellingsplan met de bewoners en organisaties waarmee het wijkactieplan werd opgesteld. Voor het Versnellingsplan Kanaleneiland wordt 5 miljoen euro uitgetrokken.

In het Versnellingsplan Kanaleneiland staan zo’n 40 activiteiten op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en herstructurering die de gemeente het komend jaar versneld en intensiever gaat uitvoeren. Deze moeten een bijdrage leveren aan het verminderen van de criminaliteit en de overlast, het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang en het versnellen van de herstructurering.

Wethouder Spit en de wijkmanager lichtten gisteravond verschillende maatregelen uit het Versnellingsplan toe. Zoals stevige toezichthouders, hulpverleningstrajecten voor jongeren, het vergroten van kansen op werk en onderwijs, het stimuleren van ondernemerschap, het realiseren van betere vrijetijdsbesteding en de komst van een Cruijfcourt in Kanaleneiland.
Provincie:
Tag(s):