woensdag, 16. juli 2008 - 12:00

Maatregelen moeten instorten Cereol voorkomen

Utrecht

De gemeente Utrecht en de VOF Meyster’s Buiten, waarin Heijmans en Blauwhoed als ontwikkelaars optreden, zoeken in gezamenlijk overleg naar mogelijkheden om het rijksmonument van Cereol te kunnen behouden. Besloten is als eerste extra maatregelen te nemen om het instortingsgevaar te verkleinen. Tevens zal het onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud worden voortgezet. Naar verwachting zal in oktober een besluit genomen kunnen worden over de toekomst van het Cereol monument.

Door de brand is het binnenwerk van het monument verwoest en is de gevel zwaar beschadigd en ontzet. Hierdoor is acuut instortingsgevaar ontstaan. Voor de veiligheid is de locatie voorzien van dubbele hekken, wordt het gebouw 's nachts verlicht en is er 24-uurs bewaking ingesteld. Tevens zijn er al containers geplaatst tussen de openbare weg en het gebouw.

Op korte termijn zal een voorziening worden getroffen om het instortingsgevaar te verkleinen. Hiervoor zullen op plaatsen waar acuut instortingsgevaar is, stellages tegen de gevel worden geplaatst van op elkaar gestapelde en onderling verbonden zeecontainers. Hiermee is het instortingsgevaar niet geweken, maar wel verkleind, waarmee de kans tot instandhouding van de huidige situatie wordt vergroot.

Een oplossing voor het verder stutten van de gevels van het gebouw is niet eenvoudig. Voorwaarde is dat het op een voor werknemers veilige manier kan gebeuren. Nadelige bijkomstigheid is dat de ondergrond in het gebied een veengrond betreft, waardoor bij belasting van de stutten er een grondspanning kan ontstaan. Het gevolg kan dan de instorting van het gebouw zijn, ook tijdens eventuele stutwerkzaamheden. In samenspraak met de gemeente Utrecht voert de VOF Meyster’s Buiten nader onderzoek uit naar een haalbaar plan voor conservering van de bestaande gevels. Dit is een zeer complexe opgave. Zeker is dat een eventuele conserveringsoperatie tot een half jaar in beslag kan nemen.
Provincie:
Tag(s):