donderdag, 13. maart 2008 - 11:57

Marechaussee Schiphol int ruim 1,5 miljoen euro aan boetes

Schiphol

De grensbewakers van de marechaussee op Schiphol hebben een druk jaar achter de rug. Door de verhoging van het aantal passagiers zijn de werkzaamheden van de medewerkers op de Grensbewaking fors gestegen. Dit heeft de marechaussee donderdag bekendgemaakt.

In 2006 werden er nog ruim achtduizend nooddocumenten afgegeven. In 2007 waren dat er al bijna tienduizend. Vertrekkende, Nederlandse passagiers kunnen een nooddocument aanvragen bij bijvoorbeeld vermissing van het eigenlijke reisdocument, uiteraard onder enkele voorwaarden.

Het aantal afgegeven visa steeg met achtduizend visa. In 2006 werden er vierentwintig duizend visa afgegeven en in 2007 tweeëndertig duizend. Dit komt vooral doordat meer scheepvaartmedewerkers in de Nederlandse havens aanmonsteren, om vervolgens naar landen buiten het Schengen- gebied te varen. Door tussenkomst van het agentschap krijgen zij een visum verstrekt op de luchthaven.

Forse stijging geïnde boetes
De inning van geldboetes bleef niet achter bij deze stijgingen, want in 2007 werd er in totaal bijna anderhalf miljoen euro aan boetes geïnd, tegenover 1.152.170 euro in het jaar ervoor. Zo stond er in december 2007 een man gesignaleerd die meer dan vijftigduizend euro aan boetes open had staan.

Ook het aantal gesignaleerden is gestegen. Waren dat er in 2006 nog ruim veertienduizend, in 2007 waren dat er al zeventienduizend.
Gesignaleerde personen kunnen voor diverse zaken gezocht worden, bijvoorbeeld voor aanhoudingen en geldboetes.
Provincie:
Tag(s):