maandag, 25. augustus 2008 - 20:34

Markt in De Wijk gaat verhuizen

De Wijk

De wekelijkse markt op vrijdagmiddag in de Wijk wordt verplaatst naar het nieuw aangelegde parkeerterrein bij de Havezate in het centrum van het dorp. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden besloten om de parkeergelegenheid in de Wijk voor het winkelende publiek op de vrijdagmiddag te verbeteren. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad, Belangenvereniging de Wijk en de Wijker Ondernemersvereniging.

Het verplaatsen van de markt is noodzakelijk om de parkeercapaciteit op het Holwortelplein op de vrijdagmiddag te vergroten. Juist in dit gedeelte van de Dorpsstraat is de parkeerdruk op die middag het grootst en doen zich de meeste verkeersonveilige situaties voor. Een extern deskundigenonderzoek heeft dit in mei 2007 nog eens aangetoond en bevestigd. Door het verplaatsen van de markt komen er ongeveer dertig parkeerplaatsen op het Holwortelplein beschikbaar.

Wanneer de raad in zijn vergadering van 11 september aanstaande het benodigde krediet beschikbaar stelt voor het aanbrengen van een elektriciteitskast op de nieuwe locatie, dan kan de markt nog dit jaar worden verplaatst.

De wekelijkse markt blijft met de verplaatsing in het centrum van de Wijk. Met een goede communicatie en voorlichting vertrouwt de gemeente erop dat de verplaatsing succesvol verloopt en dat hierdoor het winkelen in de Wijk nog aantrekkelijker wordt, in alle opzichten.
Provincie:
Tag(s):