dinsdag, 28. oktober 2008 - 23:02

Marokkanen bezorgd over reis imams

Den Haag

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland, SMN, is verontrust over signalen vanuit moskeekoepels dat imams op vrijdag 24 oktober teruggeroepen zijn naar Marokko.

Als gevolg hiervan zaten veel gebedshuizen zonder imam. Tevens verneemt het SMN dat sommige imams uit angst gehoor geven aan dit soort uitnodigingen van de Marokkaanse overheid.

Verschillende moskeeorganisaties ondervinden in toenemende mate de bemoeienis van de Marokkaanse overheid met de rol van imams in Nederland. Deze ontwikkeling houdt verband met het plan van de Marokkaanse overheid voor meer grip en controle op Marokkanen in het buitenland. De installatie van een raad voor religieuze zaken in het buitenland is recente uiting hiervan. Deze raad heeft de opdracht om in het buitenland uitvoering te geven aan de plannen van Rabat voor herinrichting van het religieuze veld.

Zonder enige vorm van overleg met moskeebesturen en op kosten van de Marokkaanse overheid heeft een grote groep imams Marokko bezocht voor deelname aan allerlei activiteiten. Op de aard van deze activiteiten hebben de moskeebesturen en het SMN geen zicht.
Het SMN vindt deze situatie onwenselijk. Wij benadrukken dat inmenging van de Marokkaanse overheid in religieuze aangelegenheden van Marokkanen in Nederland niet bijdraagt aan hun eigen emancipatie en integratie.

Het SMN is van oordeel dat Marokko zich niet mag bemoeien met de inhoud van het geloof van autonome gebedshuizen en moskeeën in Nederland. Het is aan de besturen van moskeeën om daaraan invulling te geven binnen de kaders van de Nederlandse democratische rechtstaat.
Tot slot is het SMN een warm pleitbezorger van een imamopleiding op Nederlandse bodem, geïnitieerd door de Marokkaanse gemeenschap en rekening houdend met de wensen van de eigen geloofsgemeenschap en de eisen van de Nederlandse pluriforme samenleving. Het SMN wil graag dat er meer dan nu energie wordt gestoken in het opleiden van Nederlandse imams.
Provincie:
Tag(s):