vrijdag, 22. februari 2008 - 17:28

Martin Eurlings als eerste burgemeester op locatie beëdigd

Valkenburg

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 29 februari a.s. wordt Martin Eurlings niet alleen geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, maar wordt hij ook beëdigd door Gouverneur Leon Frissen. Het is voor het eerst in de historie van Limburg dat een burgemeester niet in het Gouvernement wordt beëdigd, maar tijdens de bijzondere installatievergadering.

De wijziging is het gevolg van een voorstel van kamerlid Jan Schinkelshoek tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in november 2007. Door de beëdiging in de raadszaal wordt meer recht gedaan aan de rol van de gemeenteraad in het benoemingsproces van een burgemeester. Het kabinet heeft uitgesproken de eerste keuze van de gemeenteraad bij de benoeming van een nieuwe burgemeester te respecteren.

De beëdiging heeft tot doel om publiekelijk te verklaren dat er geen giften zijn beloofd of worden aangenomen en dat naar eer en geweten de plichten uit de Grondwet zullen worden vervuld.
Provincie:
Tag(s):