donderdag, 17. januari 2008 - 13:08

Martini Ziekenhuis start eerste Hartfalencentrum

Groningen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen start als eerste in Nederland met een apart Hartfalencentrum. Patiënten met (mogelijk) hartfalen kunnen vanaf 1 februari in de 'one stop shop' van het Hartfalencentrum Groningen terecht. Hier ondergaan nieuwe patiënten in één dagdeel alle noodzakelijke onderzoeken en vindt onmiddellijke terugkoppeling naar de huisartsen plaats.

"De groeiende patiëntenstroom op de Hartfalenpoli, die samenhangt met de vergrijzing, was voor ons aanleiding tot een nieuwe vorm van samenwerking tussen de maatschap Cardiologie en het Martini Ziekenhuis. Het Hartfalencentrum Groningen is hét centrum waar mensen snel met alle vragen rondom hartfalen terechtkunnen", zegt René van Dijk, cardioloog. Ook huisartsen zijn intensief betrokken bij deze nieuwe vorm van zorgverlening. Alle professionals, van verpleegkundige en laborant tot huisarts en specialist, werken in één elektronisch dossier. "En ons streven is dat eind van dit jaar ook de patiënten zelf, via internet, in hun dossier kunnen kijken."

De zorg binnen het Hartfalencentrum Groningen is gebaseerd op de uitgangspunten die onlangs zijn verschenen in het rapport van Hartezorg, vereniging van hartpatiënten. "De huisarts kan via e-mail een patiënt aanmelden waarna wij binnen 24 uur contact opnemen met de patiënt zelf. Die kan dan binnen een week bij ons terecht", zegt Van Dijk. Nieuwe patiënten vullen vooraf een vragenlijst in via internet of op de dag van onderzoek op een touchscreen in de wachtkamer. Na een bezoek aan de verpleegkundige vinden de noodzakelijke onderzoeken plaats, zoals een echo en een fietstest, en volgt een gesprek met de cardioloog. Dezelfde dag ligt een plan van aanpak voor de patiënt klaar, dat direct naar de huisarts wordt gestuurd.

In het Hartfalencentrum Groningen wordt op een nieuwe manier gebruik gemaakt van ICT, waarbij het werken volgens de richtlijnen makkelijker wordt én taakdelegatie verder kan worden doorgevoerd. Van Dijk: "We noemen het concept dat in het Hartfalencentrum Groningen wordt gebruikt 'ICT gestuurd Disease Management'. Het Martini Ziekenhuis is de bakermat van de ontwikkeling van deze systemen in Nederland. Het is zowel voor de patiënten als voor alle betrokken hulpverleners een klantvriendelijk concept en helpt enorm in het transparant verbeteren van zorg. Dat wij, als cardiologen, dit systeem nu bij meer patiënten kunnen gaan toepassen, is een grote stap vooruit."
Provincie:
Tag(s):