donderdag, 17. juli 2008 - 9:14

Martinitoren vlag voor eind beiaardiercongres (zie Gisteren)

Groningen

Donderdag 17 juli wapperen twee bijzondere vlaggen vanaf de Groninger Martinitoren. Het gaat om de vlaggen van de stad Groningen en van het Groninger Klokkenluidersgilde. De vlaggen gaan uit ter gelegenheid van de slotdag van het Internationale Beiaardiercongres, dat vanaf zondag 13 juli tot en met donderdag 17 juli in de stad en de provincie Groningen plaatsvindt.

Vlaggen vanaf de Martinitoren met speciale vlaggen vereist toestemming van het college van B&W van Groningen. Het college onderschreef in dit geval de beweegredenen en willigde het verzoek in. Daarbij woog zwaar dat het gaat om een groot, internationaal congres met bezoekers uit alle delen van de wereld, dat eens in de drie jaar plaatsvindt.

De vlaggen meten beide vijf bij acht meter. Vijf medewerkers van Stadsbeheer hangen donderdagmorgen 17 juli de vlaggen uit. Dat gebeurt omstreeks half acht ’s morgens. De vlaggen moeten vóór acht uur ’s morgens hangen. ’s Avonds omstreeks 20.00 uur halen de medewerkers de vlaggen weer binnen.
Provincie:
Tag(s):