dinsdag, 2. september 2008 - 9:14

Massieve aanpak Antilliaanse probleem-groepen nodig

Den Haag

Er moet een nieuw beleid komen om de Antilliaanse probleemgroepen in zes grote steden aan te pakken. Dit stelt de voorzitter van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders, Hans Andersson, in zijn rapportage dat dinsdag is aangeboden aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de Minister van Justitie, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Voorzitter van de 21 Antillianen Gemeenten.

De Taskforce beveelt in haar rapportage aan om massieve structurele meerjarige uitvoeringsprogramma’s in te zetten in 6 grote steden- Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Tilburg, Almere en Dordrecht- waar 21.000 kansarme Antilliaanse Nederlanders uit de doelgroep van na 1995 verblijven/wonen en de problematiek het zwaarste is.

De Taskforce pleit in haar plan voor een persoons- en groepsgerichte aanpak. Zo moeten gezinsproblemen worden opgelost, de school worden afmaken en moet men, desnoods onder ‘drang en dwang’, aan het werk om ze op‘het rechte pad’ te krijgen.

Speciale aandacht vraagt de Taskforce voor de nieuwkomers (5.000 per jaar), de niet-geregistreerden (schatting ca. 5.000), de alleenstaande (jonge) moeders (niet alleen de tienermoeders), de risicojongeren (schoolverzuim, gezinsproblemen, verslavende middelen, in aanraking met politie, psychische problemen) en de (ex-)gedetineerden.

Voor de oplossing van de maatschappelijke problemen zullen rijk en gemeenten in de periode van 2010 - 2017 extra inspanningen en financiële middelen moeten inzetten. Van de kant van het rijk is er, in plaats van het huidige budget van 5 mln. euro incidenteel, 9 mln. euro jaarlijks structureel nodig. 80% hiervan is bestemd voor 6 grote steden. Daarnaast worden 2 andere groepen van gemeenten voorgesteld om structureel geld toe te kennen.
Provincie:
Tag(s):