woensdag, 26. maart 2008 - 19:54

Masterplan ‘Achter de Lange Stallen’ gereed

Breda

Wethouder Economische Zaken, André Adank: “Met de ontwikkeling van deze laatste grote centrumlocatie versterkt Breda haar positie als bijzonder aantrekkelijke winkelstad. Ook het toevoegen van woningen draagt bij aan versterking van de centrumfunctie. Met de markt hebben we een prima basis ontwikkeld voor de verdere uitwerking van deze toekomstige ‘prachtlocatie’.�

Met het vrijgeven voor consultatie van het concept Masterplan voor de realisatie van het nieuwe winkel- en woongebied op de locatie ‘Achter de Lange Stallen’, brengt het college van burgemeester en wethouders van Breda de uitbreiding van de winkelfunctie van het Bredase stadscentrum dichterbij. Met ditzelfde project wordt eveneens invulling gegeven aan een ander speerpunt voor het centrum: wonen boven winkels. Volgens plan wordt ‘Achter de Lange Stallen’ een project met circa180 appartementen, waarvan circa een derde in het lagere prijssegment; 25.000 m2 detailhandel en ondersteunende horeca; en circa 1000 ondergrondse parkeerplaatsen.
Provincie:
Tag(s):