dinsdag, 19. augustus 2008 - 14:41

Materieel Nationale Reserve niet optimaal

Den Haag

De Nationale Reserve (NATRES) hebben te kampen met materiële knelpunten. ‘Ondanks de hoge inzetbaarheid zijn er materiële knelpunten op het gebied van bewapening, nachtzichtapparatuur en
verbindingsmiddelen.

De lichte machinegeweren zijn vervangen door geweren en de ingedeelde oudere generaties optronica en verbindingsmiddelen vertonen bij operationeel gebruik veelvuldig uitvalsverschijnselen’, dit schrijft Staatssecretaris de Vries van Defensie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De ingedeelde MINIMI machinegeweren werden het afgelopen jaar door twee NATRES-bataljons ingeleverd ten behoeve van de eenheden in Afghanistan en zijn vervangen door DIEMACO C7 geweren.

Wapens
De missie in Afghanistan trekt een extra zware wissel op het beschikbare defensiematerieel dat harder slijt dan aanvankelijk werd ingeschat. Er moest daarom een beroep worden gedaan op onder meer deze wapens van de NATRES. Na afloop van de missie komen de machinegeweren weer beschikbaar. ‘De operationele gevolgen van deze tijdelijke vervanging worden aanvaardbaar geacht’, meldt de Vries.

Communicatieapparatuur
De ingedeelde radio’s en portofoons zijn weliswaar in ruime mate aanwezig maar technisch verouderd. Naast veelvuldige uitval levert het geringe zendbereik beperkingen op in de operationele inzet.

Het personeel voelt zich daardoor veelvuldig genoodzaakt om gebruikt te maken van (privé) GSM toestellen. Deze tekortkomingen zijn onderkend. De vervanging van de verbindingsapparatuur is voorzien in 2009.

Nachtkijkers
De verouderde optronica betreft helderheidversterkende (HV) handkijkers van de 1e generatie. Deze kijkers zijn verouderd en verkeren in een niet optimale technische staat. Veel kijkers zijn daardoor in reparatie.

De geringere beschikbaarheid beperkt het NATRES optreden bij duisternis en slecht zicht. Door middel van poolvorming en het stellen van operationele prioriteiten wordt zo goed mogelijk met deze beperking omgegaan.

De krijgsmachtbrede behoefte aan deze middelen is hoog mede als gevolg van de huidige missie in Afghanistan. Er wordt thans een studie uitgevoerd ter voorbereiding op toekomstige projecten voor vervanging en/of uitbreiding van nachtzichtapparatuur. De behoeften van de NATRES worden daarin betrokken.

De inzetbaarheid van de vijf bataljons NATRES is hoog, zowel op het gebied van de materiële gereedheid als de personele gereedheid en geoefendheid. De periodieke rapportages over de NATRES-eenheden zijn positief waarbij de gereedheidspercentages sinds 2007 hoger zijn dan de gestelde minimale normen.
Provincie:
Tag(s):