vrijdag, 23. mei 2008 - 9:47

Máxima deelt Appeltjes van Oranje 2008 uit

Den Haag

Prinses Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, reikt vandaag 23 mei 2008 Appeltjes van Oranje 2008 uit. Deze prijzen van het Oranje Fonds worden toegekend aan bijzondere projecten die als doel hebben structurele ontmoetingen tussen verschillende groepen in de samenleving te bevorderen.

De drie winnende projecten dienen als voorbeeld voor andere organisaties. De Appeltjes zijn toegekend aan Stichting Boy 4-Ever uit Venlo, Voetbalvereniging O.S.M. ‘75 uit Maarssen en Fundashon Pro Alfa uit Curaçao.

Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. Het Oranje Fonds waardeert hiermee in de eerste plaats het werk en de inzet van de winnende organisaties. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren soortgelijke initiatieven op te zetten. De prijs, een beeld van een appeltje van oranje, is ontworpen en gemaakt door Hare Majesteit de Koningin. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 15.000 euro.

Stichting Boy 4-Ever, Venlo
De Stichting Boy 4-Ever brengt jongeren met de meest uiteenlopende culturele achtergronden bijeen. Het Jongeren Informatie Punt is door de lange openingstijden ook een Jongeren Ontmoetings Plek geworden. Jongeren kunnen hier folders lezen - over bijvoorbeeld drugs - en vragen stellen zonder daarop aangekeken te worden. Daarnaast organiseren de jongeren op deze ontmoetingsplek allerlei activiteiten. Tafelvoetbaltoernooien, discussieavonden over actuele thema’s, samen muziek maken, allemaal ter bevordering van onderling begrip en respect. Per week komen er zo’n 250 jongeren langs.

Voetbalvereniging O.S.M. ’75, Maarssen
Het project ‘Van hangjongeren naar sportjongeren’ begeleidt hangjongeren die overlast veroorzaken. Jongeren gaan onder begeleiding met elkaar sporten en helpen mee met het organiseren van toernooien. Hierdoor leren ze op een sociale en nuttige manier invulling te geven aan hun vrije tijd. Ook krijgen ze voorlichting over het belang van een schoolopleiding, de gevaren van drugsgebruik, zinloos geweld en normen en waarden. Eén van de succesfactoren van het project is de inzet van rolmodellen zoals ex-profvoetballer Jean Paul de Jong, docent en trainer jeugdopleiding bij Ajax Robin Pronk en voormalig rechercheur van politie Berto Wansing.

Fundashon Pro Alfa, Curaçao
De Fundashon Pro Alfa geeft jongeren en volwassenen een tweede kans om elementaire beroeps- en taalvaardigheden te leren. Pro Alfa verzorgt voor iedereen die zich aanmeldt een programma op maat. Ze leren de basis van uiterlijke en lichamelijke verzorging, koken, naaien of houtbewerking. Een traject bij Pro Alfa biedt alle deelnemers betere kansen op een stage en baan of laat hen doorstromen naar het reguliere beroepsonderwijs. Hierdoor vinden ze makkelijker een nieuwe plek in de maatschappij. Al 19 jaar lang nemen ruim 2500 mensen deel aan een cursus bij Pro Alfa.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Provincie:
Tag(s):