vrijdag, 11. april 2008 - 16:40

Maximaal 3½ jaar voor behalen inburgerings-examen

Den Haag

Inburgeringsplichtigen moeten binnen drieënhalf jaar het verplichte inburgeringsexamen halen. Daarmee komt een einde aan de huidige verschillende examentermijnen van vijf en drieënhalf jaar. De ministerraad heeft vrijdag 11 april op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Wet inburgering.

In het wetsvoorstel is ook het zogeheten persoonlijke inburgeringsbudget expliciet opgenomen. Hierdoor kunnen gemeenten meer maatwerk leveren bij het aanbieden van een inburgerings-voorziening.

Tegelijkertijd krijgt de inburgeringsplichtige of vrijwillige inburgeraar meer eigen verantwoordelijkheid. Hij kan meer invulling geven aan een inburgeringsvoorziening die past bij zijn voorkeur en ambities.

Het geld van het persoonlijk inburgeringsbudget wordt beheerd door de gemeente. Nu maken gemeenten nog nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid. Het wetsvoorstel voorziet ook in het opnemen van de vrijwillige inburgering in de wet om het aantal regelingen te verminderen.
Provincie:
Tag(s):