dinsdag, 30. september 2008 - 20:22

Medewerker TNO op non-actief gesteld

Delft

TNO heeft een medewerker per direct op non-actief gesteld. Deze medewerker van TNO heeft sinds 2003 wetenschappelijke meetgegevens opzettelijk veranderd. Als gevolg hiervan is aan opdrachtgevers foutieve informatie verstrekt.

Uit het interne onderzoek tot nu toe komt naar voren dat de medewerker alleen heeft gehandeld en er geen betrokkenheid van collega’s of opdrachtgevers is geweest.

De opdrachtgevers zijn meteen geïnformeerd. De medewerker was verantwoordelijk voor onderzoek naar de werkzaamheid van componenten van mogelijke nieuwe geneesmiddelen tegen de huidaandoening psoriasis.

TNO neemt dit incident zeer ernstig op en zal verdere rechtspositionele maatregelen nemen. Verder onderzoekt TNO de mogelijke consequenties van de geconstateerde vervalsingen.
Provincie:
Tag(s):