donderdag, 8. mei 2008 - 12:48

Meer aandacht voor kinderen met ouders in detentie

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) wil gedetineerde ouders meer mogelijkheden bieden om de relatie met hun minderjarige kinderen tijdens de detentie te onderhouden. Op die manier moet de detentieschade voor kinderen van gedetineerde ouders zoveel mogelijk worden beperkt. Een deel van de maatregelen heeft specifiek betrekking op moeders in detentie.

Er zal vanaf nu beter worden gekeken of de gedetineerde zorgtaken heeft voor minderjarige kinderen. De medewerkers maatschappelijke dienstverlening kunnen zonodig de gemeente of andere instanties inschakelen voor de opvang en zorg van de kinderen. Binnen alle inrichtingen wordt een medewerker aangewezen als vraagbaak voor gedetineerden met vragen over de omgang met kinderen.

Alle inrichtingen organiseren minimaal vier maal per jaar speciaal ouder-kindbezoek. Het bezoek vindt plaats buiten de reguliere bezoektijden en bij de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen.

Daarnaast krijgen alle medewerkers van de inrichtingen speciale instructies zodat de uitvoering van veiligheidsmaatregelen en –procedures in de aanwezigheid van kinderen op een kindvriendelijke manier plaatsvindt. De DJI beziet of er naast de bestaande middelen behoefte is aan extra voorlichtingsmateriaal om kinderen voor te bereiden op hun (eerste) bezoek aan een gedetineerde ouder.

Tevens zal in de loop van dit jaar de inrichtingen aan de slag gaan om bezoekersruimten meer kindvriendelijk vorm te geven en in te richten. Daarbij wordt ook gekeken naar de beschikbaarheid van speel- en leesmateriaal.

De maatregelen volgen op een onderzoek naar moeders in detentie, dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Humanitas in 2007 heeft gepubliceerd. Door de maatregelen voor een belangrijk deel voor alle gedetineerde ouders van toepassing te verklaren, wil de staatssecretaris ook vaders in detentie in de gelegenheid stellen het contact met hun kinderen te onderhouden.
Provincie:
Tag(s):