maandag, 22. september 2008 - 11:06

Meer academici voor de klas

Den Haag

Met de introductie van de nieuwe educatieve minor komt er een nieuwe leerroute om meer academici voor de klas te krijgen. Afgestudeerde bachelors krijgen, als zij tijdens hun studie een zogenaamde educatieve minor halen, de bevoegdheid in het vmbo-tl en de eerste drie jaren van havo en vwo les te geven.

Deze nieuwe leerroute wordt nog dit schooljaar door universiteiten en scholen voor voortgezet onderwijs ontwikkeld. Dit is één van de maatregelen die staatssecretaris Van Bijsterveldt neemt in haar kwaliteitsagenda ‘Krachtig meesterschap’ voor meer en beter opgeleide leraren. “Met de educatieve minor kunnen studenten al vroeg ontdekken wat een geweldig vak het leraarschap is, en boren we nieuw goud aan om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten�, aldus Van Bijsterveldt.

Van Bijsterveldt presenteerde vandaag in Utrecht de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren met daarin maatregelen die tot en met 2011 worden genomen om de kwaliteit van de opleidingen van leraren te versterken en de instroom in de opleidingen te vergroten. Zij stelt hiervoor in deze kabinetsperiode in totaal ruim 100 miljoen euro beschikbaar. ‘Krachtig Meesterschap’ is in nauw overleg met studenten, docenten, lerarenopleidingen en scholen tot stand gekomen.
Categorie:
Tag(s):