donderdag, 10. januari 2008 - 11:28

Meer Alkmaarders aan het werk

Alkmaar

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2007 in Alkmaar verder gedaald. Meeer mensen hebben werk gevonden en dat is een uitstekende ontwikkeling.

In getallen betekent dit 310 huishoudens (15%) die uit de bijstand zijn. Het landelijke gemiddelde is 10% (tot en met september 2007). In 2006 kende Alkmaar een daling van 217 huishoudens (10%).

Belangrijke redenen voor deze mooie getallen zijn de inzet van re-integratietrajecten en diverse work-first-projecten (loon boven uitkering en focus 2 move) en de goede economie. De arbeidsmarkt trekt aan. In 2005 en 2006 behoorde Alkmaar tot de grootste dalers van de grote gemeenten in Nederland.

Rian van Dam, wethouder Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid in Alkmaar is zeer tevreden over de ontwikkelingen want Alkmaar investeert in mensen en dat hefet resultaat.

Uit de analyse van de bestandsontwikkeling blijkt dat in 2006 en 2007 vooral mensen tot 45 jaar uit de bijstand zijn gekomen. In totaal 40%. De groep mensen, ouder dan 45 jaar, die afgelopen jaren uit de bijstand kwam, is helaas lager, namelijk 10%. Ook het aantal mensen dat langer dan 5 jaar in de bijstand zit, is in de periode 2006 tot en met 2007 afgenomen met 207 personen. In dezelfde periode is het aantal alleenstaande ouders met een uitkering gedaald van 606 tot 369 personen (40%).

De combinatie van economische groei en vergrijzing zal tot een grote druk op de arbeidsmarkt leiden. De gemeente Alkmaar zal voor een duurzame uitstroom naar werk flink blijven investeren in re-integratie, scholing en werkervaringsplaatsen.

Het mes snijdt aan 2 kanten: steeds minder Alkmaarders zijn dan aangewezen op een bijstandsuitkering en de werkgevers kunnen voorzien in hun personeelsbehoefte. Op lokaal en regionaal niveau zal een steeds nauwere samenwerking gaan plaatsvinden tussen uitkeringsinstanties, waaronder de gemeente Alkmaar, scholingsinstituten en werkgevers.
Provincie:
Tag(s):