woensdag, 17. december 2008 - 17:07

Meer bescherming kinderen tegen seksueel misbruik

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft woensdag 17 december een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat verdergaande strafrechtelijke bescherming biedt aan kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Het volgt op de ondertekening van het verdrag van Lanzarote. In het bijzonder gaat het om bescherming tegen nieuwe vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik die zich op internet voordoen. Het wetsvoorstel brengt de volgende drie belangrijke veranderingen.

Kinderporno internet
Personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet worden strafbaar. Dit vergroot de mogelijkheden om kinderporno te bestrijden. Ook kan iemand worden vervolgd die met bijvoorbeeld een creditcard betaalt voor het bekijken van real-time op internet aangeboden kinderporno.

In zo’n geval hoeft niet langer te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard of het meermalen inloggen op een bepaalde site mag worden afgeleid dat men zich bewust toegang heeft verschaft. De strafmaat is vastgesteld op maximaal vier jaar gevangenisstraf.

Kinderen ‘verleiden’ op internetsites
Ook wordt “grooming� specifiek strafbaar gesteld. Daarvan is sprake als een volwassene op internetsites kinderen actief benadert en verleidt met als doel het kind sexueel te misbruiken.

Door deze nieuwe bepaling kan bijvoorbeeld een groomer worden vervolgd zodra hij een voorstel doet voor een ontmoeting met het kind en daar ook de voorbereidingen voor treft. De strafmaat is vastgesteld op maximaal 2 jaar gevangenisstraf.

Kind laten kijken naar seksueel misbruik
3) Verder wordt het strafbaar om een kind met opzet te laten kijken naar seksueel misbruik of seksuele handelingen (corrumperen). Een kind kan handelingen die in feite strafbaar zijn als normaal gaan ervaren. Tegen een dergelijke scheefgroei moet een kind worden beschermd.

Voor de strafbaarheid is het niet vereist dat het kind zelf actief participeert in de seksuele handelingen waarvan hij of zij getuige is. De strafmaat is vastgesteld op maximaal 2 jaar gevangenisstraf.
Provincie:
Tag(s):