vrijdag, 15. februari 2008 - 11:23

Meer burgers willen helpen bij aanpak criminaliteit

Rotterdam

Een toenemend aantal burgers wil meehelpen bij het aanpakken van overlast en criminaliteit. De overheid moet hier beter dan tot nu toe op inspelen. Dat blijkt uit een steekproef die door bureau Trendbox is uitgevoerd in opdracht van het curatorium van de mr Gonsalvesprijs.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts tien procent van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid burgers voldoende in staat stelt mee te helpen bij de aanpak van overlast en criminaliteit. 41 procent meent dat de overheid dit 'enigzins' doet. De steekproef werd voor de tweede keer uitgevoerd.

In 2005 toonde de Nederlandse burger zich opmerkelijk genoeg iets meer tevreden over de pogingen van de overheid om de burger te betrekken bij het aanpakken van overlast en misdaad. Mogelijk hebben de vele initiatieven die politie en gemeenten tussen 2005 en 2008 hebben genomen de behoefte van burgers versterkt om bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk.

Bijna negen op de tien Nederlanders (86 procent) zijn van mening dat burgers een verantwoordelijkheid hebben bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag. Van de mannen vindt 87 procent dat er een dergelijke burgerplicht is, onder de vrouwen is dat 84 procent. In 2005 was dat bij iets hoger, namelijk 91 procent, bij vrouwen iets lager (82%).
Provincie:
Tag(s):