dinsdag, 22. april 2008 - 15:16

Meer capaciteit pleegzorg door flexibele inzet budget

Groningen

Gedeputeerde Staten hebben in overleg met de Base Groep en Bureau Jeugdzorg besloten een verschuiving binnen het bestaande budget van de Base Groep toe te staan, om de capaciteit in de pleegzorg te kunnen vergroten. De vraag naar pleegzorg is de afgelopen maanden zodanig toegenomen dat de Base Groep onlangs heeft moeten besluiten instroombeperkende maatregelen te nemen.

Alle betrokken partijen zijn echter van mening dat deze ontwikkeling zeer ongewenst is. Daarom is gezamenlijk gekeken naar mogelijke oplossingen. Omdat er momenteel geen extra middelen beschikbaar zijn voor de pleegzorg is gekeken naar mogelijke verschuivingen binnen het bestaande budget.

Concreet gaat het om een bedrag van € 400.000,- dat voor het jaar 2008 beschikt was voor zes plaatsen bij de Base Groep in een long-stay voorziening. Dit is een nieuwe voorziening voor jongeren, die nergens anders in de jeugdzorg meer terecht kunnen en waarvoor Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit af moet geven. Naar een dergelijke voorziening is momenteel echter minder vraag dan naar pleegzorgvoorzieningen. Daarom is besloten de middelen voor deze voorziening in te zetten voor de pleegzorg. Hierdoor komt er in de pleegzorg voorlopig voldoende capaciteit beschikbaar, zodat de instroom door kan gaan.
Provincie:
Tag(s):