zondag, 13. april 2008 - 21:21

Meer geld voor kleine boeren in ontwikkelingslanden

Den Haag

Op de Wereldbankvergadering in Washington is besloten dat er 800 miljoen dollar wordt geïnvesteerd in de landbouwsector in ontwikkelingslanden. Het programma is vooral gericht op kleine boeren. Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking reageert zondag door te zeggen blij te zijn met dit besluit omdat de voedselcrisis alleen opgelost kan worden door verhoging van de landbouwproductie en vrije toegang tot Westerse markten.

Koenders heeft dan ook een beroep gedaan om de onderhandelingen over een wereldhandelsakkoord – Doha-ronde - snel af te ronden. “Ik heb me ingezet voor structurele oplossingen. Er is sprake van een politieke en humanitaire crisis van de eerste orde�, aldus Koenders, die redelijk positief gestemd was over de uitkomst van de Wereldbankvergadering.

Op de Wereldbankvergadering werd verder besloten om ontwikkelingslanden die getroffen worden door de stijgende voedselprijzen extra hulp te geven. Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) verwacht dat het Wereldvoedselprogramma een groot deel van de 500 miljoen dollar extra krijgt om de aankoop van duurdere rijst, graan en olie te kunnen bekostigen.

Eerder deze week besloot Koenders vier miljoen Euro bij te dragen aan het Wereldvoedselprogramma. De Nederlandse bijdrage is vooral gericht op de arme bevolking in grote steden, die het ergst getroffen worden door de voedselcrisis.

Andere onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen waren het klimaatprobleem en de millenium ontwikkelingsdoelen. Ten aanzien van de millenniumdoelen was er sprake van enig optimisme. De doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding en onderwijs worden gehaald.

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens neemt snel af door de economische groei in ontwikkelingslanden. En het aantal kinderen, en vooral meisjes, dat naar de lagere school is snel toegenomen. Maar de toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater ligt echter achter op schema. “De verdubbeling van de ontwikkelingshulp in 2010, die is overeengekomen door rijke landen, is nodig om ook deze doelstellingen te halen�, aldus Koenders zondagavond.
Provincie:
Tag(s):