maandag, 15. december 2008 - 19:02

Meer huismussen dan gedacht in Sas van Gent

Sas van Gent

In opdracht van de gemeente Terneuzen is door de leden van natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de kernen Sas van Gent en Axel. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de huismus in grote getale in de kern Sas van Gent.

Vorig jaar ontbrak bij de broedvogelinventarisatie in het noordwestelijk deel van de kern Terneuzen de huismus nog in de top vijf van meest voorkomende stadsvogels. Dit jaar is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de kernen Axel en Sas van Gent. De inventarisatie maakt onderdeel uit van het project Stadsvogels van de gemeente Terneuzen. De gemeente doet dit project in samenwerking met het Natuur- en Milieueducatiecentrum Natuur & Zo.

In Axel zijn 28 soorten broedvogels gespot. In de top vijf staat de merel op één, gevolgd door de houtduif, de koolmees, de spreeuw en de turkse tortel. In Sas van Gent zijn 33 soorten broedvogels gespot. In de top vijf staat de turkse tortel op één, gevolgd door de huismus, de merel, de kauw en de spreeuw. De huismus heeft het landelijk gezien niet makkelijk en staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Niet zozeer omdat de huismus zeldzaam is, maar wel omdat het aantal in Nederland de afgelopen jaren met 50% is afgenomen. Zoniet in Sas van Gent. Tijdens de broedvogelinventarisatie zijn zoveel huismussen aangetroffen dat kan worden gesteld dat deze vogel in Sas van Gent algemeen is. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de aanwezigheid van voldoende voedsel (Cargill) en een geschikte biotoop voor deze vogelsoort (veel extensief beheerde terreintjes in en rond Sas van Gent).

Ten opzichte van de broedvogelinventarisatie in de kern Terneuzen valt op dat in Sas van Gent en Axel meer park- en bosvogels aanwezig zijn. De echte stadsvogels zijn vooral vertegenwoordigd in de binnenstad. Het aantal huiszwaluwen is flink afgenomen in de beide kernen. Daartegenover staat dat de koolmees en pimpelmees, dankzij de nestkasten van de burgers, goed vertegenwoordigd zijn in Sas van Gent en Axel.

In parken en langs de stadsranden zijn enkele zeldzame vogelsoorten gezien zoals de spotvogel, de grauwe vliegenvanger en de wielewaal.In 2009 zal in het kader van het project Stadsvogels van de gemeente Terneuzen een inventarisatie plaatsvinden van de broedvogels in de kernen Koewacht en Zaamslag.
Provincie:
Tag(s):