zaterdag, 17. mei 2008 - 9:33

Meer kankergevallen in gemeenten rondom hoogovens

IJmuiden

Kinderen die opgroeien in gemeentes rond de Hoogovens van Corus in IJmuiden hebben vijf tot tien keer zoveel chroom in hun lichaam dan normaal. Dat blijkt uit een documentaire van Zembla. Jaarlijks stoot de fabriek 600 kilo chroom uit, een stof dat kankerverwekkend is.

In 2007 heeft Corus een nieuwe milieuvergunning van de provincie Noord-Holland gekregen. Hierin staat wat Corus jaarlijks aan giftige stoffen mag uitstoten, zoals kankerverwekkende zware metalen, fijn stof en CO2.

De Dorpsraad van Wijk aan Zee en enkele milieu-organisaties vinden dat de provincie een veel te ruime vergunning aan Corus heeft gegeven. De Dorpsraad zegt dat er veel te veel oog is geweest voor het economische belang en te weinig voor de volksgezondheid.

Professor N. van Larebeke is toxicoloog uit Gent. Hij heeft onderzocht dat een lage dosis luchtvervuiling al kanker kan veroorzaken. Maar volgens Van Larebeke wil de overheid vaak niet weten wat deze uitstoot doet met de volksgezondheid. In een onderzoek uit 2007 is gebleken dat er meer kanker voorkomt dan in de rest van ons land. Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit van Utrecht pleit voor nader onderzoek naar de concentraties chroom. Corus wilde niet reageren.
Provincie:
Tag(s):