woensdag, 12. maart 2008 - 10:46

Meer ouderen in schuldsanering

Den Haag

In 2007 zijn 14,9 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, evenveel als in 2006. Hiermee is een einde gekomen aan de jaarlijkse toename van het aantal uitgesproken schuldsaneringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Stabilisatie

Het aantal mensen dat door de rechter werd toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling was in 2007 even hoog als in 2006. Bij personen met een eenmanszaak is het aantal uitspraken met 10 procent gedaald. Bij deze groep was al in 2006 sprake van stabilisatie. Bij personen zonder zaak is in 2007 nog sprake van een minieme stijging van 1 procent.

Veelal forse daling in grote steden

In de zes grote steden met meer dan 200 duizend inwoners daalde in 2007 het aantal schuldsaneringen met 15 procent tot iets meer dan 2 600. Alleen in Den Haag is het aantal uitspraken gestegen en wel met 20 procent. Gerelateerd aan het aantal inwoners telde Amsterdam de meeste uitspraken (128 per 100 duizend inwoners) en Den Haag de minste (79 per 100 duizend inwoners). In de gemeenten met minder dan 200 duizend inwoners is het aantal schuldsaneringen in 2007 gemiddeld met 3 procent toegenomen.

Meer ouderen in schuldsanering

De mensen van wie de schuld gesaneerd wordt, zijn steeds ouder. Was in 2003 nog 27 procent van de personen die toetraden tot het wettelijke schuldsaneringtraject 45 jaar of ouder, in 2007 was dit aandeel bijna 40 procent.
Categorie:
Tag(s):