donderdag, 10. januari 2008 - 8:20

Meer overtredingen van asbestregels

Groningen

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren meer overtredingen van asbestregels aan het licht gebracht. Bij sloop van gebouwen en verwijdering van asbest zagen de inspecteurs in meer dan de helft van de gevallen tekortkomingen. Eerder lag dit percentage op 40. Dit blijkt uit controles in 2005 en 2006 op ruim 1680 slooplocaties.

Overtredingen die de inspecteurs aantroffen, waren bijvoorbeeld dat de slopers aan de slag gingen zonder een goed werkplan tegen blootstelling aan de gevaarlijke vezels. Ook namen ze niet altijd genoeg maatregelen om de concentratie asbeststof zo laag mogelijk te houden of voerden ze het asbestafval niet direct in goed afgesloten verpakking af. Daarnaast werden de werkzaamheden niet altijd aan de Arbeidsinspectie gemeld. Dit is verplicht om de inspectie de kans te geven het werk te controleren.

Asbest bevat vezels die kankerverwekkend zijn. Daarom is de toepassing van asbest sinds 1993 verboden en gelden er strenge regels voor verbouwen of slopen van gebouwen met asbest. Dit mag in de meeste gevallen alleen gebeuren door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht van een deskundige. Afval met asbest mag alleen gestort worden op speciale stortplaatsen. Daarvan zijn er 26 in Nederland.
Provincie:
Tag(s):