maandag, 27. oktober 2008 - 15:41

Meer samenwerking met China rond duurzame energie

Nederland en China gaan meer samenwerken op het gebied van duurzame energie en energie-efficiency. Hierover zijn tijdens het bezoek van minister-president Balkenende en staatssecretaris Heemskerk (Buitenlandse Handel) aan China verschillende overeenkomsten afgesloten. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken maandag 27 oktober laten weten.

Op 27 oktober 2008 waren zowel minister-president Balkenende als staatssecretaris Heemskerk aanwezig bij het energieseminar "Energy for the future" in Peking. Het seminar, dat tien jaar samenwerking tussen universiteit Tsinghua en TU Delft markeerde, vond plaats op de campus van Tsinghua university. Centraal stond samenwerking tussen Nederland en China op gebied van duurzame energie.

Na afloop kondigde Heemskerk samenwerkingsovereenkomsten aan op diverse energiegebieden tussen beide universiteiten. De samenwerking betreft ondermeer gezamenlijke onderzoeksprojecten en uitwisseling van studenten en promovendi.

In de toekomst leidt dit mogelijk tot de oprichting van een Sino-Dutch Energy Centre. Daarnaast maakte de staatssecretaris bekend dat Nederland vanaf 2009 projecten op het gebied van onder andere klimaat en duurzaamheid financieel ondersteunt.

Nederland en China werken al op diverse vlakken samen in de energie- en milieusector. Bijvoorbeeld op het gebied van energie-efficiëntie, water, CO2-opslag in kolenmijnen en windenergie.

Een kabinetsdelegatie van minister-president Balkenende, minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) brengt in de periode van 23 tot en met 29 oktober 2008 een bezoek aan China. Doel van de reis is de versterking van de relatie tussen Nederland en China op politiek, economisch en maatschappelijk gebied.
Categorie:
Tag(s):