woensdag, 26. maart 2008 - 11:29

Meer toezicht in Amstelveen

Amstelveen

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 87 procent van de Amstelveners tevreden is over de eigen wijk en zich veilig voelt. Helaas is de gemeente eind 2007 opgeschrikt door een reeks van incidenten waardoor het gevoel van veiligheid is verminderd. Ook toezicht op de horeca en evenementen komt naar de gemeente toe. Extra toezicht is daarom noodzakelijk.

Het toezicht in de openbare buitenruimte ligt in handen van de politie en gemeente. De gemeente heeft een apart team dat bijvoorbeeld toezicht houdt op parkeren, reiniging en milieu en het hondenbeleid. Sinds kort wordt het gemeentelijk toezicht ook ingezet bij evenementen.

Het toezicht op de horeca en evenementen is verschoven van politie naar gemeenten. Er is sprake van een verminderd gevoel van veiligheid in bepaalde wijken door overlast en hinder in de openbare ruimte. Extra toezicht in buitenruimte is daarom noodzakelijk. Aangezien de politie geen capaciteit heeft voor deze vorm van toezicht, breidt de gemeente de activiteiten van het eigen team uit.

Het team van de gemeente werkte recent al samen met de politie in gebieden waar sprake was van overlast. De ervaring daarmee is positief. Actieve en zichtbare aanwezigheid van toezichthouders helpt om de overlast binnen de perken te houden. Het college stelt aan de Gemeenteraad voor in 2008 € 168.000 euro uit te trekken voor het extra toezicht. In de praktijk leidt dat ertoe dat de gemeente meer dan tot nu toe ook in de avonden en weekenden toezicht gaat houden.
Provincie:
Tag(s):