zaterdag, 8. maart 2008 - 11:57

Meer vergunningen voor verwarming en koeling met grondwater

De provincie Fryslân heeft het afgelopen jaar 60 vergunningaanvragen ontvangen voor gebruik van koude- en warmteopslagsystemen. In de zeven jaar daarvoor waren dat er in totaal dertien. Het systeem verwarmt en koelt op een duurzame wijze gebouwen en woningen met grondwater en levert energiebesparing en CO2-reductie op.

De toename van het aantal aanvragen komt doordat de provincie vorig jaar de procedure voor de vergunningaanvraag heeft versoepeld. Voor de systemen moet een vergunning worden aangevraagd, omdat er sprake is van onttrekking en infiltratie van grondwater.
Gedeputeerde Schokker: “Met de versoepeling wil de provincie bedrijven en particulieren stimuleren het systeem te gebruiken. Onze provincie heeft hierin in Nederland een voortrekkersrol gehad en daar ben ik best trots op.�

Voorheen werden hoge eisen aan het systeem gesteld, omdat ze een risico zouden vormen voor het grondwater. Er konden ongewenste stoffen in het grondwater terecht komen. Met de huidige procedure wordt dit risico uitgesloten. Ook waren de kosten voor het afgeven van een grondwatervergunning hoog. Hierdoor werd vaak afgezien van de aanschaf of werden ze illegaal aangelegd.

Deze redenen én omdat het gebruik van grondwater beter is voor het milieu, was voor de provincie aanleiding om de procedure te vereenvoudigen. Daarnaast is meer inzicht gekregen in de ligging van de systemen, zodat vooral in het stedelijke gebied nieuwe systemen afgestemd kunnen worden op de bestaande. Na een handhavingsactie heeft de provincie illegaal aangelegde systemen alsnog gelegaliseerd.

Via de website www.fryslan.nl is te zien waar de systemen liggen. Ook kan via de website de vergunningaanvraag worden ingediend.
Provincie:
Tag(s):