dinsdag, 15. januari 2008 - 10:02

Meer vliegtuigen botsen met vogels

Schiphol

Uit cijfers van de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) blijkt dat het aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels op en rond de luchthaven Schiphol is toegenomen. Op jaarbasis vinden gemiddeld zo’n vijf aanvaringen plaats per 10.000 vliegbewegingen.

In een aantal van deze gevallen ontstaat schade aan het toestel. In de periode januari tot en met november 2007 waren er relatief meer botsingen; 6.6 per 10.000 vliegbewegingen.

Eén van de belangrijkste oorzaken van deze stijging is de toenemende ganzenpopulatie rond de luchthaven. Dit zorgt voor extra gevaar betreffende de vliegveiligheid.

Schiphol, de provincie en andere betrokkenen werken gezamenlijk aan een integraal plan ter voorkoming van luchtbotsingen. De provincie Noord-Holland is al enige tijd in gesprek met Schiphol en andere betrokkenen (onder anderen de Faunabeheereenheid en omliggende Wildbeheereenheden) om te komen tot een integraal plan ter voorkoming van vogelaanvaringen rond Schiphol. Dit plan moet leiden tot een effectieve beheersing van de vogelpopulaties rond Schiphol.
Provincie:
Tag(s):