vrijdag, 10. oktober 2008 - 10:17

Meer vraag naar veilige hypotheken

Den Haag

Tot en met het derde kwartaal 2008 zijn ruim 45.000 leningen voor de aankoop van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van dezelfde periode in 2007 (40.000), terwijl volgens de cijfers van het Kadaster en de NVM het aantal verkochte woningen daalt.

Karel Schiffer, algemeen directeur Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW): 'Onder invloed van de kredietcrisis hebben geldgevers behoefte aan meer zekerheden. Ook consumenten kiezen voor een veilige en verantwoorde financiering met NHG. Dat bewijst het nut van NHG als instrument voor de continuïteit van de financiering van het eigenwoningbezit. Ook in periodes waarin het economisch klimaat minder gunstig is.'

Het WEW heeft tot en met het derde kwartaal van 2008 ongeveer 750 verliesdeclaraties in verband met gedwongen verkopen ontvangen. Dat is gelijk aan dezelfde periode in 2007. Wel valt op dat de verliezen als gevolg van het aantal gedwongen verkopen dat betrekking heeft op woningen in de gemeente Rotterdam (36%) en Den Haag (13%), bijna de helft bedraagt van het landelijk totaal.

Karel Schiffer: 'Aangezien de risico's in Rotterdam en Den Haag substantieel hoger zijn dan in de rest van Nederland, verdient het aanbeveling andere NHG-regels te hanteren dan in de rest van Nederland. Dit zal het WEW voorleggen aan de minister voor WWI en de desbetreffende gemeenten.'
Categorie:
Tag(s):