dinsdag, 22. juli 2008 - 14:03

Meer vrije prijzen in ziekenhuizen in 2009

Den Haag

Voor ongeveer eenderde van de ziekenhuiszorg gaan volgend jaar vrije prijzen gelden. Dit heeft minister Klink laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe mochten ziekenhuizen over 20% van de behandelingen onderhandelen met zorgverzekeraars over de prijs.

Betaalbaarheid
Klink had zijn plan voor uitbreiding van vrije prijsvorming al eerder aangekondigd. Maar hij wilde met een definitieve beslissing de resultaten afwachten van de jaarlijkse Monitor ziekenhuiszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hieruit blijkt nu dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg zich de afgelopen jaren positief hebben ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):