dinsdag, 6. mei 2008 - 11:50

Meer werknemers willen doorwerken na hun 65e

Den Haag

Steeds meer werknemers willen langer doorwerken. Een op de drie werknemers (34 procent) wil doorwerken tot 65 jaar. Twee jaar eerder was dit een op de vijf werknemers (21 procent). Bij alle leeftijdsgroepen is de bereidheid om door te werken ongeveer even sterk gestegen. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2007

Bij de jongste werknemers (tot 20 jaar) is de animo het grootst: 44 procent van hen wil doorwerken tot 65 jaar. Bij werknemers van rond de 30 jaar en jonge vijftigers is de bereidheid het minst. Van deze groepen wil iets meer dan 30 procent doorgaan tot 65 jaar.

Uit de NEA 2007 blijkt verder dat de bereidheid om langer door te werken sterk verschilt per sector. In de bouw is die bereidheid het geringst (25 procent), terwijl de landbouw en visserij de meeste werknemers heeft die willen doorwerken (40 procent). Ook in de sectoren cultuur, overige dienstverlening en onderwijs willen verhoudingsgewijs veel werknemers doorwerken tot 65.
Categorie:
Tag(s):