maandag, 10. maart 2008 - 20:55

Meer winkeliers overvallen in 2007 in Amsterdam

Amsterdam

In Amsterdam zijn in 2007 meer winkeliers slachtoffer geweest van criminaliteit dan in 2005. Bedrijven waren juist minder vaak slachtoffer. Het veiligheidsgevoel is onder alle ondernemers verbeterd. Om de criminaliteit de kop in te drukken zet de politie extra surveillance in door motoren en een helikopter.

Ook is er een regeling per 1 maart waar ondernemers financiële compensatie kunnen krijgen om te investeren in de beveiliging van hun zaak. Daarbij worden ondernemers getraind om hun weerbaarheid te vergroten en om diefstal van eigen personeel zoveel mogelijk te voorkomen.

De veiligste winkelgebieden, objectief en subjectief, liggen in Zuideramstel, Oud-Zuid maar ook aan de rand van het Centrum De winkelgebieden in Burgwallen-Oude Zijde en Nieuwmarkt/Lastage zijn objectief gezien het minst veilig, ondernemers ervaren deze gebieden echter veelal niet zo.

De ontwikkeling op de bedrijventerreinen in Amsterdam is positiever, zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid is verbeterd. De objectieve veiligheidsindex verbeterde van indexcijfer 100 naar 87 en de subjectieve index verbeterde van indexcijfer 100 naar 80. De bedrijvengebieden in het Centrumgebied zijn objectief gezien het minst veilig, al wordt dit door de ondernemers zelf niet zo ervaren.

De subjectieve scorekaart laat zien dat alleen ondernemers in de bedrijvengebieden Schinkel en Bedrijvencentrum Osdorp zich onveilig voelen. Landlust in Bos en Lommer is zowel objectief als subjectief het meest veilige bedrijventerrein. De verslechtering van de objectieve veiligheid in winkelgebieden is niet verrassend. In de loop van 2007 is met name het aantal overvallen op ondernemers fors gestegen.

Ook is het aantal winkeldiefstallen toegenomen. Vaak wordt er geen aangifte gedaan van diefstal door eigen personeel. Hierdoor blijft de totale omvang van het probleem onduidelijk. De ervaringen van ondernemers, die in het kader van de meting ook zijn verzameld laten een soortgelijk beeld zien: een derde van de winkeliers in Amsterdam voelt zich wel eens onveilig in het eigen bedrijf en bijna 80% van de Amsterdamse winkeliers was in het afgelopen jaar slachtoffer van één of meer delicten, met name van bekladding en winkeldiefstal.

De gemeente en haar partners in het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (waaronder politie, Kamer van Koophandel, MKB Amsterdam en KHN Amsterdam) hebben de afgelopen periode gezamenlijk al maatregelen ontwikkeld en getroffen om de situatie voor ondernemers te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):