donderdag, 27. maart 2008 - 9:43

Meerderheid ambtenaren voor ingrijpende reorganisatie overheid

Den Haag

De ambtenaar van nu vindt dat de overheid in de toekomst beter kan functioneren als die ingrijpend zou veranderen. Als de ambtenaar het zelf voor het zeggen zou hebben, zou 68% de provincie als bestuurslaag laten verdwijnen. Ook zou 61% van de ambtenaren in de toekomst kiezen voor meer projectmatige ministeries met thema’s als duurzaamheid of nationale veiligheid. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek onder ambtenaren van InAxis en de website InOverheid.nl.

Verder willen ambtenaren het aantal ministeries verminderen en ze verwachten dat veel kleine gemeenten worden samengevoegd. Dit alles zou moeten zorgen voor een flink aantal minder ambtenaren. Ruim de helft van de ambtenaren denkt dat in 2025 het aantal ambtenaren (veel) lager ligt dan nu het geval is en 62% vindt zelfs dat dit aantal ook lager moet zijn.

Overbodig
Opvallend is dat ambtenaren vooral collega’s uit andere bestuurslagen overbodig vinden. Ambtenaren die werkzaam zijn bij een gemeente zijn van mening dat er vooral collega’s bij ministeries mogen verdwijnen, terwijl de ambtenaren die daar werken juist het tegenovergestelde vinden.

Bij de ministeries denken ze zelf ook met minder collega’s af te kunnen. Gemeenteambtenaren zijn verdeeld: 39% vindt dat de gemeente met minder ambtenaren toe kan, terwijl 34% er in de toekomst graag meer collega’s bij zou hebben.

Meer interimmers en freelancers
Volgens 59% van de deelnemers aan het onderzoek zet de overheid in de toekomst vaker interimmers en freelancers in. Maar liefst 77% is het eens met de stelling dat er in 2025 meer overheidstaken ge-outsourced zijn. Voor zaken als afval/reiniging en wegenbouw ligt dat percentage zelfs nog hoger.

Werven personeel blijft lastig
Een flink aantal minder ambtenaren in 2025 wil nog niet zeggen dat de overheid makkelijk aan personeel kan komen. Van de ondervraagden is 65% van mening dat de overheid in de toekomst moeite zal hebben met het vinden en behouden van personeel.

Als redenen hiervoor noemt men vergrijzing, concurrentie van het bedrijfsleven en het lage vertrouwen in de overheid. Een slecht voorteken hiervoor is dat maar 24% van de ondervraagden denkt in 2025 nog bij de overheid te werken.
Provincie:
Tag(s):