vrijdag, 31. oktober 2008 - 17:28

Meldkamer Apeldoorn getroffen door C2000 storing

Apeldoorn

De regionale meldkamer in Apeldoorn is donderdagavond getroffen door een storing. Daardoor werkte het C2000 communicatiesysteem in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland niet optimaal. Met de inzet van extra centralisten kon de storing het hoofd worden geboden. Er hebben zich geen problemen voorgedaan, zegt de politie.

Rond 20.45 uur werd duidelijk dat er in het C 2000 systeem een storing was opgetreden. Het portofoon- en mobilofoonverkeer met de politie, brandweer of ambulance bleek niet meer mogelijk. De alarmering van de brandweereenheden in de regio werkte wel.

Aangezien alle voertuigen van de hulpverleningsdiensten over mobieltjes beschikken, werd hierop overgegaan en werd in de regionale meldkamer extra personeel ingezet om de contacten met de eenheden op straat te coördineren. Alle huisartsenposten in de regio werden geïnformeerd en de brandweer had voor eventuele calamiteiten drie verbindingswagens paraat staan. 
De politie kon via de conferentiefunctie van de telefoon zonodig al haar eenheden op straat direct informeren. Van deze functie hoefde geen gebruikt te worden gemaakt.

De oorzaak was rond 23.00 uur verholpen en was ontstaan in de centrale. Bij het uitvallen van één van de apparaten bleek de daaraan gekoppelde ‘vervanger’ haar werk niet te doen. Naar de oorzaak hiervan wordt een onderzoek ingesteld.

Tijdens de storing hebben zich geen problemen voor de burgers voorgedaan. De hulpverleningsdiensten hebben al hun hulpvragen goed kunnen uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):