woensdag, 2. april 2008 - 19:05

Meldpunt “Overlast en Zorg� officieel vastgelegd

Groningen

Afgelopen maandag maandag 31 maart is tijdens een bijeenkomst op het stadhuis het vernieuwde convenant “Meldpunt Overlast en Zorg�ondertekend. De afgelopen elf jaar heeft het meldpunt Overlast zich ontwikkeld tot een breder loket voor overlast en zorg. Met de ondertekening van het convenant door wethouder Jannie Visscher, samen met woningbouwcorporaties, politie Groningen en zorgverleners is nu ook het melden van zorgsituaties bij het meldpunt officieel geregeld.

Het Meldpunt Overlast en Zorg is landelijk beschouwd een zeer bijzondere samenwerkingsvorm waarbij het woon- en leefklimaat op wijkniveau wordt beschermd en overlast wordt tegengegaan. Door goede afspraken en korte communicatielijnen kunnen de medewerkers van de meldpunten snel inspelen op meldingen van burgers. Bij de vijf meldpunten Overlast en Zorg kunnen inwoners en instellingen van onze stad overlast en zorgsituaties telefonisch, digitaal of via het e-loket aanmelden. De vijf meldpunten zijn gehuisvest bij de basiseenheden van de politie.

Alle betrokken partijen zijn tevreden over de gezamenlijke aanpak waarbij de afgelopen jaren goede resultaten zijn geboekt. Bovendien kunnen trends en ontwikkelingen op het gebied van overlast en zorg beter gevolgd worden door het gebruik van een nieuw registratiesysteem. De algemene conclusie is dat de meldpunten hun bestaanrecht ruimschoots bewezen hebben.
Provincie:
Tag(s):