dinsdag, 9. december 2008 - 17:04

Meldpunt Jachtincidenten

Oud Sabbinge

De Partij voor de Dieren werkgroep Zeeland lanceert heden het ‘Meldpunt Jachtincidenten Zeeland’. Aanleiding is een toenemend aantal gemelde incidenten in het jachtseizoen 2007. De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de gemelde incidenten in 2007 niet op zich zelf staan, maar slechts het topje van de ijsberg vormen.

Helaas bestaat er geen overzicht van mogelijk bij de politie binnenkomende meldingen. Wel ontvangt de Partij voor de Dieren signalen als zou de politie niet altijd optreden bij misstanden; ook zouden meldingen van jachtincidenten niet overal serieus genomen worden. Aanleiding voor de Partij voor de Dieren werkgroep Zeeland om voor het komend jachtseizoen weer een ‘Meldpunt Jachtincidenten’ in het leven te roepen.

Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers ‘naar de eeuwige jachtvelden’ geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is.

450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van ‘beheer’ weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans. Bij plezierjacht zijn dieren vaak niet direct dood, en lijden dus nodeloos veel pijn. Een wrede verspilling van leven.

Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen, en of zij in het bezit zijn van de juiste papieren.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
In de afgelopen eeuw zijn er al vele diersoorten uitgestorven. Wetenschappelijke prognoses geven aan dat dit uitstervingsproces in de komende decennia in een stroomversnelling zal raken. De Partij voor de Dieren is derhalve van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. Ook moeten we rekening houden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd zijn. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van de natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog: om het plezier.

De Partij voor de Dieren kan er niet omheen dat er in Nederland gejaagd mag worden. Wel moet er op toegezien worden dat jagers zich aan de regels houden. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk!
Provincie:
Tag(s):